Webb - Aktieägarinformation - Dala Energi - ctl00_cph1_f_dsc-8019-jpg_exslideimg

AKTIEÄGARE

Dala Energi ägs till 47.93% av Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner, därefter av Triega AB 3,26%, Malungs Elnät 2,03%
och därutöver 46,78% av privata aktieägare.

Aktien och ägare

Dala Energi aktien

Dala Energi AB (publ) är ett av Dalarnas största elnätsbolag med verksamhet inom elnät, förnybar elproduktion, fjärr- och närvärme med förnybara bränslen och fibernät för elektronisk kommunikation.


Företagets finansiella information ges bedömningen Väl Godkänd +.

»  Länk till aktieinformation på Alternativa Listan


Årets stämma för Dala Energi AB (publ) hålls i Rättvik Arena, fredagen den 19 maj 2017. 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?