Finansiell information

Finansiell information

Årsredovisningar 

Dala Energi AB (publ) årsredovisning 2016 

Dala Energi AB (publ) årsredovisning 2015

Dala Energi (publ) Årsredovisning 2014

Dala Energi AB (publ) Årsredovisning 2013 

Dala Energi AB (publ) Årsredovisning 2012

Dala Energi AB (publ) Årsredovisning 2011

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005 


Periodrapporter

2017

Dala Energi Delårsrapport Q2 2017

Dala Energi Delårsrapport Q1 2017
Dala Energi Bokslutskommuniké 2016

2016

Dala Energi Delårsrapport Q3 2016

(På grund av att handelsperioden stängde den 14 november så presenterades  delårsrapporten för Q3 tisdagen den 15 november). 

Dala Energi Delårsrapport Q2 2016

Dala Energi Delårsrapport Q1 2016

2015

Dala Energi bokslutskommuniké 2015 
Dala Energi Delårsrapport Q3 2015
Dala Energi Delårsrapport  Q2 2015  
Dala Energi Delårsrapport Q1 2015 

2014

Dala Energi AB (publ) bokslutskommuniké 2014
Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q 3 2014
Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q 2 2014
Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q 1 2014

2013

Dala Energi AB (publ) delårsrappoDala Energi AB (publ) Bokslutskommuniké 2013  Q3 2013

Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q2 2013 

Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q1 2013

Bokslutskommuniké 2012

Bolagsordning Dala Energi AB 20120525

Delårsrapport Q3 2012

Delårsrapport Q2 2012

Delårsrapport Q1 2012

Bokslutskommuniké 2011

Delårsrapport Q3, 2011

Delårsrapport Q2, 2011

Delårsrapport Q1, 2011

Delårsrapport Q 3 2010

Delårsrapport Q 1 2010x
Vad kan vi hjälpa dig med?