Insiders

Insiders

Här är en lista över de i ledningen, styrelsen, revisor och närstående personer som är registrerade som insynspersoner i Dala Energi AB (publ).  

Ledning

Bengt Östling VD
Susanne Juhl Ekonomichef 
Camilla Ollas Hampus Personalchef
Henrik Bernhardsson Chef affärsområde Fiber
Joakim Berg IT chef
Kent Byman Kommunikation-, & Marknadschef 
Lars Erik Löf, Chef Drift & Underhåll
Rebecka Olsson, Projektchef
Alf Lilletofte, Entreprenadchef
Vakant, Produktägare Energi

Styrelse och Revisorer

Åke Söderman (ordförande)
Jonny Jones (vice ordförande)                                               
Lars-Erik Granholm              
Ulrika Liljeberg                           
Karl-Erik Hagström                    
Lena Bruce      
Fredrik Söderberg
Torsten Björ (personalrepr.)                                                          
Erik Olsson (personalrepr.)
Tomas Wall (adjungerad)

Större ägare, närstående personer, mm.

Namn                             Ägarandel        Datum    

Rättviks kommun   20.89           2017-03-31
Leksand kommun   20.88 2017-03-31
Gagnef Kommun   6.16 2017-03-31
Triega AB    3,26 2017-03-31
Malungs Elverk AB     2,03 2017-03-31

Klicka här för att se en sammanställning av insynspersonernas senaste handel och innehav?
x
Vad kan vi hjälpa dig med?