Utdelning

Vinstdisposition 2016

  

   

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 

 

Balanserade vinstmedel

173 287 667

 

Årets vinst

6 655 870

 

 

179 943 537

  kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

 

 

till aktieägarna utdelas 0,35 kr per aktie, totalt

8 291 322

 

i ny räkning överförs

171 652 215

 

 

179 943 537

  kronor


x
Vad kan vi hjälpa dig med?