Gagnef kyrkby

Byggbrev

Vi har avslutat fiberutbyggnaden i Gagnef Kyrkby för året.

Förberedelser för fiberutbyggnad inför 2017 görs tillsammans med Trafikverket i samband med den nya gång- och cykelbanan på Tegelbruksvägen.

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?