Heden, Karlsarvet, Styrsjöbo och Västanvik

Kampanjbrev  Ja-brev

Karlsarvet  

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl. hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

Planeringen är att börja med installationerna V51.

Installationer kommer även att sträcka sig in i januari 2017.

En del fastigheter kommer vi tyvärr inte att hinna ansluta. Dom kommer att få skriftlig information om detta.


Västavik etapp 2  

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl. hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

Installationer pågår fortlöpande.

Installationer kommer även att sträcka sig in i januari 2017.

En del fastigheter kommer vi tyvärr inte att hinna ansluta. Dom har fått skriftlig information om detta.


Styrsjöbo  

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl. hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

Alla installationer är i det närmaste klara.

Det kan kvarstå ett fåtal,de flesta är  fritidshus.

Viss installation kommer att ske under januari 2017


Heden    

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator
Lite återstår

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

 

Tidplan leverans klar: 

90% klara 2016-12-31, resterande 10% preliminärt klara 2017-06-30

  

x
Vad kan vi hjälpa dig med?