Heden, Skålhol, Åkersbodarna och Hästberg

Byggbrev
 

Fragemall_Heden_Skalhol_Akersbodarna_Hastberg.JPG

Vi är snart klara med sträckorna längs stamnätet men vi bygger bara ERUF transportsträckan förbi byarna ut till Skeberg samt förberedelser för bynät i byar som ligger i anslutning till grävsträckan. Vissa avbrott på gatubelysning kommer att ske vid övergång till nyinstallation. 

Arbetet fortsätter för att driftsätta hög o lågspänningsnäten under Q1-Q2 samt finåterställning under Q2.

Vi gräver inga kundanslutningar eller vägar som inte berörs av ERUF.

Tidplan leverans klar: 2017


x
Vad kan vi hjälpa dig med?