Naglarby, Storhaga, Gruvby

Byggbrev 


Ja brev


KampanjbrevNaglarby_20170323.JPG 

Schaktning fortsätter nu mot Storhaga området. Viss schakt återstår i tidigare schaktade områden.

Bokning av tomtgrävning fortgår löpande i området och genomförs av Tuna Fiberteknik.

Tuna Fiberteknik är Dala Energis entreprenör för fiberutbyggnaden och kontaktpersoner är Calle Lindroth ansvarig för schaktning 070-285 68 00 och Petri Ruotsalainen projektledare och övriga frågor 070-683 17 87.x
Vad kan vi hjälpa dig med?