Norr Bergsäng

 

Kampanjbrev.

Norr_Bergsang.JPG


I början av februari 2017 påbörjas rasering av de elledningar som ersatts med markförlagd kabel. Där tele är sambyggt i luft, blir tyvärr stolparna kvar. 

Under april kommer det att ske återställningsarbeten längs schaktsträckorna, riktning av nya belysningsstolpar m.m.

Projektavslut: Maj 2017

x
Vad kan vi hjälpa dig med?