Plintsberg Södra

Kampanjbrev  Ja brev 


Plintsberg_sodra.JPG

Grävarbete sker i första hand i området kring Soltägtsgården och vid det nya detaljplanerade området i Södra Plintsberg.

Ambitionen är att kunna börja driftsätta kunder i Södra Plintsberg under December 2016 och i denna kampanj kommer även Q1 2017 att tas i anspråk för att fullfölja projektet.

P.g.a arbetets art så kommer en del anläggningsmaskiner att röra sig inom området under projektets genomförande, men vi gör allt för att störningarna i bl.a tillfartstrafik minimeras så mycket som möjligt.

Tidplan leverans klar: Q1 2017 

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?