Plintsberg Tällberg

Kampanjbrev

 Plintsberg_Tallberg.JPG

Grävsträckor
I området kring Plintsberg/Tällberg mot det nya detaljplanerade området i Norra Plintsberg och kring BRF Lisslindan. Kompletterande tillståndsansökningar till Markägare, Trafikverket samt Länsstyrelsen skickas in under V9 2017, normalt sett behövs c.a 40 arbetsdagars handläggning hos respektive myndighet.

Hembesök
Kommer att påbörjas under våren 2017.

Tomtgrävning
Påbörjas direkt efter att tillståndshanteringen och eventuella markägarfrågor är avslutade, preliminärt under våren 2017.

Kundinstallationer
Ambitionen är att kunna börja driftsätta kunderna i Södra Plintsberg sommaren 2017.

P.g.a arbetets art så kommer en del anläggningsmaskiner att röra sig inom området under projektets genomförande, men vi gör allt för att störningarna i bl.a tillfartstrafik minimeras så mycket som möjligt.

Tidplan leverans klar: 2017-06-30 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?