Tällberg omr 4

Kampanjbrev_tallberg_171004

JA_Tallberg_skarpt.pdf


Nej brev Tällberg omr 1- 3- 4

Vi vill inte ge oss. Vi har haft en god dialog med Tällbergs by som är intresserade av att driva frågan vidare. Byns organisationer m fl kommer att hantera intressefrågan och återkomma till oss när ett större intresse för fiberanslutning finns, då våra säljare nu arbetar med andra kampanjområden.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?