Vikarbyn

Byggbrev

Byggbrev Vikarbyn tillkommande
Översiktskarta 

Tomtprojekteringar för tillkommande fiberanslutningar påbörjas under februari och beräknas bli inkopplade under våren/försommaren. 

Återställningsarbeten påbörjas i Vikarbyn under mitten av maj månad.

Arbetssätt vid fiberanslutningar:

1.     Först blåser vi stammarna med fiberkabel och skåpen förbereds.  

2.     Sedan blåses fiberserviserna till kundens husvägg.

3.     Därefter bokas tidpunkt med kund för installation. 

Frågor om tomtprojektering och fiberinstallation hänvisas till Birgitta Persson på Kringdata, birgitta.persson@kringdata.se, tel: 0250-286 63. 

Projektet planeras vara klart: 2017-06-30x
Vad kan vi hjälpa dig med?