Allmänna avtalsvillkor för konsument och näringsidkare

Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare och får ändras först efter godkännande av Konsumentverket. Om inte annat avtalats har fjärrvärmeleverantören rätt att införa sådana ändringar ensidigt i villkoren tidigast två (2) månader efter det att konsumenten underrättats om ändringen. Sådan underrättelse ska ske skriftligen.

Här nedan kan du hämta hem en pdf av:

Allmänna avtalsvillkor för konsument  

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare


x
Vad kan vi hjälpa dig med?