Finansieringsalternativ

För dig som är ny fjärrvärmekund kan du välja mellan olika alternativ att finansiera din fjärrvärmeanslutning på. 

Priserna gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, dvs. då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. 

1). Anslutningskostnaden gäller upp till 15 m i grävbar mark, samt anslutning till vattenburet system. Tillkommande grävning 1 800 kr/m. Grov återställning av grönytor ingår, finjustering beställes separat.

2). Tillval för ökad trygghet och optimerad värmeekonomi.

3). Byte av fjärrvärmeväxlaren sker efter 20 år.

Hämta hem vår folder om Finansiering för fjärrvärme till villa


x
Vad kan vi hjälpa dig med?