Installationen räknas som ROT-avdrag

Hus_banner.jpg

Du kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). När du installerar fjärrvärme från oss räknas installationen som ROT-arbete.

För Fjärrvärme-småhus gäller följande:
Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

För mer information se www.skatteverket.se och www.rotavdrag.se


x
Vad kan vi hjälpa dig med?