El och säkerhet

Elnätsgubbar

El är farligt, det vet alla. Ändå inträffar varje år över två hundra elolyckor i Sverige, cirka tio procent av dessa leder till döden och runt hälften drabbar privatpersoner utan elektrisk yrkesutbildning. Det är mycket farligt för en okunnig att handskas med elekricitet och man får därför aldrig chansa när man inte vet hur man ska göra. Det är alltid bättre att anlita en elektriker än att riskera ett olycksfall. Felaktig installation av elektriska komponenter medför risk för brand och livshotande skador.

CE-märkning obligatorisk
Sedan 1987 är det lag på att all elmaterial måste vara CE-märkt. Denna märkning innebär en garanti om att den elektriska apparaten är säker vid rätt användning. Det finns också en S-märkning som innebär att apparaten har blivit testad av ett oberoende provningsinstitut. 

Fukt / utomhusskydd 
Elmaterial som används utomhus eller i fuktiga utrymmen måste vara fuktskyddad. Symbolen för fuktskydd är en droppe, fuktskydd för utomhusbruk är en droppe med en triangel runt.   

Jordning 
Byte av ojordade stickproppar mot jordade, eller jordat uttag till ojordat är förbjudet eftersom det kan göra apparater livsfarliga om elfel uppstår. Tänk också på att endast en behörig elinstallatör får göra fasta installationer. 

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare kan man antingen ha fast installerad i gruppcentralen, eller också i flyttbart utförande. Jordfelsbrytaren slår automatiskt från strömmen om jordfel uppstår, innan skada hunnit ske på dig eller den anslutna apparaten. Den kan därmed rädda ditt liv. En jordfelsbrytare som monteras i gruppcentralen kostar ungefär mellan 500 och 1000 kronor, vilket är en väldigt billig livförsäkring. Tala med din lokala elhandlare.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?