Nyteckning och inflytt

Flytt.jpgNär du flyttar till en ny bostad är det bra om du tänker på oss.

När du ska flytta till en ny bostad eller fastighet behöver du göra en anmälan om nytt nätavtal i god tid, gärna 30 dagar före inflytt för varje energislag du har ansluten till den aktuella adressen. Exempel på energislag är el och fjärrvärme.  


Anvisat elhandelsföretag i vårt nätområde är Dala Kraft AB.

Du kan också anmäla flytt genom att ringa vår kundservice på 0247-738 20

Lycka till med din nya bostad!


Anmälan om nytt nätavtal 

Inflyttningsdatum: *
Inflyttningen gäller
 
    


Anläggningsuppgifter:

Adress: * 
 

Lägenhet:
 

Postnr: *
 

Postort: *
 

Hyresvärd: 
  


Kunduppgifter:

Förnamn/Företag: *
 

Efternamn/Kontaktperson: *
 

Personnr/Orgnr: *
 

Kundnr:
 

Telefonnr (dagtid): *
 

E-post: *
 

Föregående ägare/hyresgäst:

Namn:

Telefonnummer:

Övrigt meddelande

Fakturauppgifter om annan än ovan:

Fakturans adress: *
 

Fakturans postnr: *
 

Fakturans postort: *
  


Kontaktuppgifter till dig som gör anmälan:
Namn: *
  

Telefonnummer där vi kan nå dig: * 
 

 
 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?