Priser och avtalsvillkor 2018

Den 1 januari 2018 justerar vi elnätspriserna för våra kunder. Investeringarna går till vädersäkringar av elnätet och till ett nytt smart elnät som kan möta framtidens behov. 

Nya nätpriser gällande fr.o.m. 2018-01-01 för de vanligaste elkunderna. 
Priserna är inklusive moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Säkringsstorlek                   Pris Exklusive moms          Pris Inklusive moms

Ampere                              kr/år           öre/kWh        kr/år           öre/kWh

16 lägenhet*                       1 370            15,50            1 713            19,38

16                                       3 090            15,50            3 863            19,38

20                                       4 270            15,50            5 338            19,38

25                                       5 340            15,50            6 675            19,38

35                                       7 470            15,50            9 338            19,38

50                                       10 670          15,50            13 338          19,38

63                                       13 480          15,50            16 850          19,38

* Nättariff för ”lägenhet” tillämpas endast för lägenhet i fastighet med gemensam elanslutning för minst 3 abonnemang, dvs 1 huvud-abonnemang och 2 lägenhetsabonnemang.


Prisinformation för våra högspänningskunder (10 kV).

Följ länk för Priser_for_hogspanning_180101
Avgifterna gäller exkl moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

 

Prisinformation för våra lågspänningskunder (0,4 kV).

Följ länk till Priser_for_lagspanning_180101
Avgifterna gäller exkl moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

 

Avtalsvillkor

H- Högspänning / K- Konsument/ N- Näringsidkare

Följ länk till respektive avtalsvillkor nedan.  

 Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H
 Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K
 Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N

 (Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H 
 (Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K
 (Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N

 

Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter

Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter hittar du här EIFS 2011 Mätföreskrifter  

 

Kontaktpunkt

Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka övriga möjligheter som finns för dig som kund hittar du här  Kontaktpunkt mot olika instanser


x
Vad kan vi hjälpa dig med?