Uppsägning och utflytt

Flytt.jpgNär du flyttar ut är det bra om du tänker på oss.

Uppsägning av nätavtal vid flytt bör ske i god tid till aktuell nätägare (Dala Energi). Vi ber dig också kontakta ditt elhandelsbolag. 

Om du har flera olika energislag såsom el och fjärrvärme knutet till fastigheten bör du göra en flyttanmälan för var och en av dessa. 

Vid flytt har vi 7 dagars uppsägning på nätavtalet.

Meddela gärna den som tar över anläggningen att kontakta oss innan övertagandet sker.

Lycka till med flytten!


Uppsägning av elnätavtal

Utflyttningsdatum: * tidigast dagens datum
 Uppsägningen gäller:
  
    


Anläggningsuppgifter:

Adress: *

Lägenhet:

Postnr: *

Postort: *

Hyresvärd: 


Kunduppgifter:

Förnamn/Företag: *
 

Efternamn/Kontaktperson: *
 

Personnr/Orgnr: *
 

Kundnr: *
 

Telefonnr (dagtid): *
 

E-post: *
 

Nyinflyttande kund:

Förnamn/Företag:

Efternamn/Kontaktperson:

Nuvarande adress:

Nuvarande postnr:

Nuvarande postort:

Telefonnr (dagtid):

Adress dit du flyttar:

Fakturans adress: *
 

Fakturans postnr: *
 

Fakturans postort: *
 


 

Övrigt meddelande

Kontaktuppgifter till dig som gör anmälan:
Namn: *
  

Telefonnummer där vi kan nå dig: * 
 


 

 
x
Vad kan vi hjälpa dig med?