Vid strömavbrott

Storm

Se aktuella strömavbrott på Driftinformation.

När oväder slår till, finns det skäl och påminna om en del nyttig information ifall du skulle drabbas av elavbrott. Sedan år 2011 får enligt lag inga strömavbrott vara längre än 24 timmar. Samtidigt utgår avbrottsersättning till drabbade kunder redan efter 12 timmar. Oftast varar dock strömavbrottet bara en kort stund och vi gör allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det bara går.

  • Ellagen skärptes efter stormen Gudrun år 2005, då spikades 24-timmarsgränsen. Tidigare hette det enbart att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Om det trots allt inträffar avbrott som överstiger 24 timmar är det Energimarknadsinspektionen som kan inleda tillsyn mot berört elnätsföretag. Klagomål från drabbade elkunder ska således framföras dit. Här finns ytterligare informationen om detta på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Så fungerar avbrottsersättning och skadestånd
Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning. Oberoende av avbrottets längd kan du ha rätt till skadestånd om avbrottet har orsakat skador. Har du frågor om avbrottsersättning eller skadestånd är du välkommen att ringa vår Kundservice. Läs mer här.

Att göra hemma vid strömavbrott
Långvariga strömavbrott är rätt ovanliga, men det kan ändå kännas tryggt att vara förberedd. Även om ljuset slocknar är det inte alltid ett totalt strömavbrott, börja därför alltid med att kontrollera:

  • -Att säkringarna i proppskåpet är hela
  • -Att jordfelsbrytaren inte löst ut (om du har en sådan)
  • -Om det lyser hos grannarna

Några saker som är bra att ha hemma:
-Vatten på flaska
-Extra säkringar (även huvudsäkringar)
-Ficklampa med batterier
-Värmeljus/stearinljus
-Tändstickor/tändare
-Batteriradio och batterier till radion
-Konserver
-Dunkar/hinkar
-Våtservetter
-Sprit- eller gasolkök och bränsle till köket

Här finns mer information vid avbrott

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Krisinformation.se
Lista på landets leverantörer av el och energi. 
Vattenfall: strömavbrott 
E.ON: avbrott
- Ellevio
SMHI

Energimyndigheten: Kloka råd före och efter elavbrott.
Svensk Energi: Strömavbrott - bra att veta


x
Vad kan vi hjälpa dig med?