Ordlista

Monster.jpg

Inom fibervärlden finns termer och begrepp som kanske är nya och okända för dig. Här förklarar vi några vanligt förekommande termer.

Anslutningspunkt:
Den punkt där en fastighet ansluts till Dala Energis fibernät. Den återfinns vanligtvis direkt utanför fastighetsgränsen, exempelvis längs en lokal gata/väg. 

Digitalbox:
Enhet för mottagning av signaler för digital-TV. Vanligtvis behövs en digitalbox för varje TV. 

Fastighetsnät:
Ett invändigt nät av datakablar och bredbandsuttag, för anslutning av datorer, telefoniboxar, digital-TV-boxar, etc. 

Fiberkabel:
En tunn kabel med en kärna av mycket rent glas eller plast, som används för kommunikation i fibernät. Även kallad optokabel. 

Fibernät:
Sammankoppling av ett stort antal fiberkablar, vanligtvis nedgrävda i marken, som används för att distribuera digitala tjänster såsom data, telefoni och TV till fastigheter. 

Fibernätsoperatör:
Dala Energi är en fibernätsoperatör som äger och ansvarar för att bygga den fysiska infrastrukturen, dvs. anslutning av fiberkabel och mediabox i fastigheter och hushåll.

Fiberslang:
Slang som grävs ner under mark som skydd för fiberkabeln. 

IP-telefoni:
Digital telefoni via datornätverk. För att ansluta en vanlig telefon behövs en adapter. Det finns även speciella IP-telefoner som kan anslutas direkt.

Kabelskydd:
Skyddsränna i plast eller metall för fiberslangen. 

Kanalisering:
Blåsning av fiberkabel i skyddande rör. Fiberkabeln blåses in av installatören med hjälp av tryckluft.

Kommunikationsoperatör (KO):
Distributör av tjänsteleverantörernas utbud av bredband, TV, telefoni och andra digitala tjänster. Ansvarar även för drift och övervakning av tjänsterna i nätet.

Kabelanvisning:
Dokumentation eller markering som visar vilka underjordiska ledningar som finns på en tomt. Beställ via ledningskollen.se 

Markeringsnät:
Hålat plastband som läggs ca 1 dm ovanför fiberslangen i schaktet och fungerar som varningssignal vid senare arbeten på platsen. Markeringsnätet har ofta en ingjuten söktråd i metall, som kan lokaliseras via sökare. 

Mediabox:
Enhet som monteras inne i huset och tar emot de digitala tjänster som beställs. Mediaboxen ansluts till ett vanligt eluttag (230 V). Till mediaboxen ansluts den utrustning som behövs för bredband, TV, telefoni, med mera.

Tjänsteleverantör:
Aktörer som erbjuder bredband, TV, telefoni och andra digitala tjänster, exempelvis lagringstjänster för bilder och dokument. 

Öppet fibernät:
Fibernät med flera tjänsteleverantörer som konkurrerar på lika villkor. Du kan välja de erbjudanden som passar dig bäst, exempelvis olika kanalpaket för TV, ofta till korta eller inga bindningstider alls.
 

Har du andra uttryck du undrar över eller övriga frågor? Tveka inte att höra av dig till oss. 

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?