Uppsägning och utflytt

Flytt.jpgNär du flyttar är det bra om du tänker på oss.

Du behöver göra en uppsägning av nätavtal vid flytt för varje energislag du har ansluten till den aktuella adressen. Exempel på energislag är el och fjärrvärme.

Uppsägning av nätavtal vid flytt bör ske i god tid till aktuell nätägare (Dala Energi), gärna minst 30 dagar före flyttdagen.

Vi ber dig också kontakta ditt elhandelsbolag. Meddela gärna den som tar över anläggningen att kontakta oss innan övertagandet sker.


Uppsägning av nätavtal

Utflyttningsdatum:
 Uppsägningen gäller:
 
 
    

Anläggningsuppgifter:

Kunduppgifter:

Adress: *
 
Förnamn/Företag: *
 
Lägenhet:
 
Efternamn/Kontaktperson: *
 
Postnr: *
 
Personnr/Orgnr: *
 
Postort: *
 
Kundnr: *
 
Hyresvärd: 
  
Telefonnr (dagtid): *
 
 
E-post: *
 

Ny inflyttande kund:

Adress dit du flyttar:

Förnamn/Företag:
 
Fakturans adress: *
 
Efternamn/Kontaktperson:
 
Fakturans postnr: *
 
Nuvarande adress:
 
Fakturans postort: *
 
Nuvarande postnr:
 

 
Nuvarande postort:
 
 
Telefonnr (dagtid):


 
 Övrigt meddelande
 
 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?