Allmänna avtalsvillkor och konsumentens rättigheter

Här har vi samlat information som är viktig för dig som kund att känna till. Det handlar bland annat om dina rättigheter som elnätskund samt hur du går tillväga om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. Du som kund är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg och få svar på de frågor du har. 

Konsumentens rätt
Rubriken Konsumentens rätt berör tre separata avsnitt som avser:

- Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. Ellag (1997:857)
- Klagomålshantering
- Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka möjligheter som finns för en konsument att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och Energimarknadsinspektionen.
 Konsumentens rätt    

Klagomålshantering
Kontakta kundservice om du inte är nöjd eller har klagomål. För att underlätta hanteringen är vi tacksamma om du har dina kunduppgifter tillgängliga samt eventuellt underlag i ärendet. Om vi inte kommer överens direkt är nästa steg i processen att du får lämna in en reklamation. Det gör du genom ett brev till oss där du beskriver ditt ärende och dina anspråk. Är du osäker om dina rättigheter kan du också vända dig till kommunens konsumentrådgivare. 

Andra instanser som kan hjälpa dig är:

- Konsumenternas Energimarknadsbyså
- Allmänna reklamationsnämnden
- Energimarknadsinspektionen
- Allmän domstol (tingsrätt)

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor maj 2012:
NÄT 2012 H
NÄT 2012 K 
NÄT 2012 N 

Reviderade allmänna avtalsvillkor maj 2015:
(Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H
(Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K
(Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N 

Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter 
EIFS 2011 Mätföreskrifter  

Kontaktpunkt mot olika instanser
Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka övriga möjligheter som finns för dig som kund. 
 Kontaktpunkt 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?