Elnät

Vad är ett elnät och elnätsavgift?
Elnätsavgift är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna samt transport av elen fram till din bostad. Elnätsavgiften består av två delar: abonnemang och elöverföring. Avgiften för abonnemanget är fast och avgörs av hur stor huvudsäkring du har. Elöverföringsavgiften baseras på din förbrukning och debiteras per överförd kilowattimme.

Oavsett vilken leverantör du har valt att köpa din el av, betalar du alltid elnätsavgiften till det företag som äger elnätet på orten där du bor. Eftersom elnätsverksamheten bedrivs i monopol finns en tillsynsmyndighet som verkar för att garantera en god leveranskvalitet och att nätägarna tar ut skäliga avgifter. Denna myndighet är Energimarknadsinspekionen.

När man betalat sin nätavgift har man tillgång till hela det nationella elnätet. Det är fritt att köpa elen från den leverantör som man själv önskar, oavsett varifrån i landet elen kommer. Nätägaren har möjliggjort denna fria handel genom att betala avgifter till ägarna av överliggande region- och stamnät. I kundens nättariff ingår därför nätägarens kostnader till överliggande nät.

Hur gör jag för att få en kabelanvisning?
Ska du gräva eller borra i marken? Var vänlig och registrera ditt ärende på Ledningskollen.se. Då går din förfrågan samtidigt till alla ledningsägare som är med i Ledningskollen. Vi vill ha in din förfrågan senast 5 arbetsdagar innan du ska utföra markarbetet.

Mer information hittar du HÄR.

Om du av misstag skulle gräva av en elkabel som tillhör Dala Energi och du inte har begärt kabelanvisning kan du bli ersättningsskyldig. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på kundservice.

Vad händer om jag glömmer att säga upp mitt elnätsavtal när jag flyttar ut?
Om du missat att höra av dig eller om ingen ny kund har anmält inflytt på adressen, är du fortfarande betalningsansvarig och fortsätter att få fakturor från oss. Det är därför viktigt att du säger upp ditt avtal i tid.

Har jag rätt säkringsstorlek? 

Den fasta abonnemangsavgiften är beroende av säkringsstorlek.
Se rekommendationer gällande säkringar här nedan:  

16A

Den årliga förbrukningen ligger mellan 0 – 20 000 kWh/år. Maximalt effektuttag 11 kW. Har du elpanna, många element, bastu eller stora elektriska motorer kan du behöva 20A eller 25A säkring. Bottenplattan är grå.

20A

Den årliga förbrukningen ligger mellan 20 000 – 25 000 kWh/år. Maximalt effektuttag 14 kW. Har du elpanna, många element, bastu eller stora elektriska motorer kan du behöva en 25A säkring. Bottenplattan är blå.

25A

Den årliga förbrukningen ligger mellan 25 000 – 30 000 kWh/år. Maximalt effektuttag 17 kW. Bottenplattan är gul.

35A

Den årliga förbrukningen ligger mellan 30 000 – 40 000 kWh/år. Maximalt effektuttag 24 kW. Bottenplattan är svart.

50A

Den årliga förbrukningen ligger mellan 40 000 – 55 000 kWh/år. Maximalt effektuttag 35 kW. Bottenplattan är vit.

63A

Den årliga förbrukningen ligger mellan 55 000 – 70 000 kWh/år. Maximalt effektuttag 44 kW. Bottenplattan är koppar.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?