Genomföring av fiberslang

DalaEnergi-Grav_NY.jpg

Genomföring av fiberslang
Här beskrivs olika typer av genomföringar beroende på husets utformning. Den första metoden, ”Hus på betongplatta” fungerar för samtliga hustyper. 

VIKTIGT! Böjar på fiberslangen måste vara större än en cirkel med diameter 30 cm. Veck på slangen gör den obrukbar. Vid håltagning, använd en 12 mm borr som är avsedd för materialet. Borra inifrån och ut, alternativt uppifrån och ned. Innan du borrar i väggar, golv eller tak, kontrollera alltid att inga elkablar eller rör finns i närheten.

Hus på betongplatta (utan ingjutet kabelrör)
Borra ett hål i husväggen. Hålet ska luta nedåt med 45 graders vinkel, med lägsta punkt vid yttervägg. Detta för att hindra vatten från att tränga in. Montera kabelskydd i metall eller hårdplast på husfasaden för att skydda fiberslangen.

Hus på betongplatta med ingjutet el- och kabelrör
Gräv diket fram till grunden där röret mynnar ut. För in fiberslangen ca 0,5 meter in i huset.

Hus med krypgrund
Gräv diket fram till krypgrunden. Borra hål för fiberslangen i krypgrunden och bjälklaget. För in fiberslangen ca 0,5 meter i huset. Täta noga runt genomföringen.

Hus med källare
Gräv diket fram till källarväggen. Borra hål i väggen och taket. För in fiberslangen ca 0,5 meter i huset. Täta noga runt genomföringen. 

Hus med vind
Dra en flexslang utanpå huset och in på vinden. Klamra fast slangen på väggen och montera ett kabelskydd i metall eller hårdplast över den. Alternativt lyft en panelbräda och lägg fiberslangen bakom den. Borra hål i taket där du vill ha mediaboxen placerad. För in fiberslangen ca 0,5 meter i huset. 

 

Har du frågor?
Kontakta kundservice på tel. 0247 - 738 20.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?