Vårt arbete med hållbarhet

SOM_2335.JPG

"Vi ärver inte jorden av våra föräldrar - vi lånar den av våra barn".

Miljö- och klimatarbetet handlar mycket om att du och jag tar ansvar för våra egna handlingar. Ambitionen med Dala Energis miljöarbete är att det ska styra bolagets verksamhet på ett sätt som leder till att de nationella miljö- och klimatmålen uppnås eller överträffas. Den bör också inspirera styrelse och personal att bedriva ett effektivt miljö- och klimatarbete.

För dig som kund och samarbetspartner till Dala Energi ska vår ambitionsnivå i miljö- och klimatfrågor presenteras och visa vägen till ett mer hållbart samhälle.

Några Hållbarhetsmål 2017-2025

-Tillväxttakten fram till 2025 av smarta lösningar inom energi och digital kommunikation skall vara högre än den genomsnittliga tillväxttakten i Sverige. 
-År 2020 drivs minst 60% av Dala Energis fordonsflotta med fossilfria drivmedel.
-2020 skall hållbarhetskrav ställas på samtliga leverantörer.
-Fram till 2025 skall vår interna resursanvändning halveras.  


x
Vad kan vi hjälpa dig med?