Rut och Rot

Nyhet! Nu kan du ansöka om rot- och rutavdrag. 

Från och med 2017-01-01 erbjuder vi rot-/rut avdrag i samband med fiberinstallation. Bakgrunden är de nya bestämmelserna rörande rot-/rut avdrag från Skatteverket, gällande från 2016-08-01.  

Önskar du nyttja rot-/ rut avdrag kryssar du för detta i vårt erbjudande samt skickar in bifogat tilläggsavtal,så kan du under vissa förutsättningar få tillbaka en del av dina kostnader. För mer information kring rot-/rut avdrag hänvisar vi till Skatteverket.

 
Tilläggsavtal för ansökan om rot- /rut avdrag. 


Vi på Dala Energi strävar alltid efter att göra lite mer för bygden. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel: 0247-738 20 eller via mejl till info@dalaenergi.se
 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?