Prislista villakunder

7165.jpg

Vår ambition är att våra fjärrvärmepriser ska vara stabila och konkurrenskraftiga i jämförelse med andra uppvärmningsformer men också i jämförelse med andra kommuner. Dala Energi strävar efter att utveckla och förbättra fjärrvärmeverksamheten för att kunna erbjuda enkel, trygg och miljöriktig uppvärmning.

Enbart rörligt pris under 25 000 kWh  Fast + rörligt pris över 25 000 kWh

– Med enbart rörligt betalar kunden rörligt pris 90,80 öre/kWh inkl moms. 

– Denna modell passar kunder med en årsförbrukning under
25 000 kWh. 

– Förbrukningen av fjärrvärme mäts och faktureras varje
månad efter verklig uppmätt förbrukning.

 – Denna modell består av en fast avgift på 5 899 kr/år inkl moms och ett rörligt pris på 67.37 öre/kWh inkl moms. 

– För kunder med en förbrukning över 25 000 kWh passar denna modell. 

– Förbrukningen av fjärrvärme mäts och faktureras varje månad efter verklig uppmätt förbrukning, en del av den fasta avgiften (en tolftedel ca 491,56 kr inkl moms) debiteras varje månad.

Samtliga priser är inkl. moms.

Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmelagen har som syfte att stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa större öppenhet kring bl.a. priser. Som fjärrvärmekund kan du enligt lagen begära förhandling med oss, du kan också begära medling hos fjärrvärmenämnden. Om du är intresserad att ta reda på mer kan du läsa mer om lagen som finns på Energimarknadsinspektionens hemsida, www.ei.se

Förhandling och medling om avtalsvillkor för fjärrvärme.
Enligt de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme har konsumenten rätt till förhandling med leverantören om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos konsumentens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Konsumenten har även rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till konsumentens nackdel.

Begäran om sådan förhandling ska framställas av konsumenten inom tre (3) veckor från den dag då konsumenten underrättades om de ändrade villkoren. Konsumenten har också rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. Avtalet upphör tidigast 15 dagar och senast 30 dagar efter uppsägning från konsumenten när fastigheten övergår till ny ägare och senast 3 månader i övriga fall.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?