Sponsring

_DSC7429.JPGVi på Dala Energi känner stor samhörighet med det samhälle vi verkar i och med de människor som är våra kunder. För oss är det viktigt att människor i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Vi är också måna om att värna om hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till detta.

Vi är därför med och sponsrar en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och sport. Vi vill på detta sätt tydligt visa vårt samhällsengagemang och närheten till våra kunder. Dala Energi verkar för bygdens framtid. 

Inriktning på vår sponsring 

Vad vi väljer att sponsra varierar över tiden. Däremot finns givna riktlinjer som vi följer på lite längre sikt. Vi har idag ett starkt varumärke, där bland annat vår medvetna och konsekventa satsning på sponsring, varit en bidragande orsak.

Vi inriktar oss nu mer mot samhällssponsring, där vår ambition är att engagera och beröra ungdomar i allmänhet. Vi månar också om att sprida våra sponsringssatsningar geografiskt inom vårt område och medverka till att inspirera de boende att engagera sig i evenemang och aktiviteter. 

Dala Energis sponsring ska:

 • - Bidra till att kunden ser Dala Energi som det aktiva företaget som arbetar för bygdens framtid
 • - Stödja Dala Energis verksamhet direkt eller indirekt
 • - Bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av Dala Energi
 • - Vara allsidig när det gäller t ex geografisk spridning, målgrupper och aktiviteter
 • - Innebära tydliga motprestationer
 • - Bygga på samarbeten under avtalsenliga former

Dala Energi undviker att sponsra:

 • - Politiska eller religiösa organisationer
 • - Aktiviteter som kan skada vår miljö
 • - Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
 • - Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring
  - Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering 

Skicka din sponsringsförfrågan till vår marknadschef Kent Byman: kent.byman@dalaenergi.se 

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?