Aktuella områden under 2016-2017

Laknas_banner.jpg

Nedan finner du aktuella områden som vi ansluter fiber till under 2016-2017 samt tidigare utskick.

Har du frågor gällande din fiberanslutning i ditt område? Kontakta Dala Energi Fibernäts projektledare eller vår kundservice på info@dalaenergi.se eller 0247 - 738 20. Läs mer om hur en fiberanslutning går till "Vägen till fiber". 

Information om nästa steg i just ditt område kommer att skickas ut när det är aktuellt. Om du inte har meddelat din e-postadress, gör gärna det till fibernat@dalaenergi.se 

Backa Gustafs

Kampanjbrev      Ja-brev 


Backa_20170524.JPG

Grävning i området klar och fiberblåsning till kund och villainstallationer påbörjas under vecka 22.  Tid bokas med kund av Tuna Fiberteknik.

Frågor inför tomtschakt och hembesök besvaras av vår entreprenör Tuna Fiberteknik och kontaktperson är Calle Lindroth 070-285 68 00. 

Tidplan leverans klar: 2017-06-30

Bispberg

Bodarna Myrheden

Bodarna_uppstartsmote_skarp.pdf

Byggbrev 20170621

För frågor hänvisas till projektansvarige
Vi samarbetar med Tuna Fiberteknik AB i detta projekt.

Projektledare och arbetsledare gräv:
Calle Lindroth e-post calle@tunafiberteknik.se
Arbetsledare fiber: Örjan Hedman e-post orjan@tunafiberteknik.se

Om du inte redan har meddelat oss din mobil och e-postadress ber vi dig snarast göra det till info@dalaenergi.se

Tack för din hjälp.   

Ja-brev

 

 

Born

I Born återstår slutbesiktning.

Tidplan leverans klar:  Allt klart och installerat enligt plan.
 

Bäsna etapp 2

Brötjärna, Stängslen och Holarna

Brottjarna_uppstartsmote_skarp_TRYCKSAKSTORGET_low.pdf

Byggbrev 20170621

För frågor hänvisas till projektansvarige
Vi samarbetar med Tuna Fiberteknik AB i detta projekt.
Projektledare och arbetsledare gräv:
Calle Lindroth e-post calle@tunafiberteknik.se
Arbetsledare fiber: Örjan Hedman e-post orjan@tunafiberteknik.se


Om du inte redan har meddelat oss din mobil och e-postadress ber vi dig snarast göra det till info@dalaenergi.se

Tack för din hjälp.   

Ja-brev

Kampanjbrev

Dalkarlsnäs, Daniels Hage och Maggsta

 Dalkarlsnas.JPG

Frågor inför tomtschakt och hembesök besvaras av vår entreprenör Tuna Fiberteknik och kontaktperson är Calle Lindroth 070-285 68 00.  


Tidplan leverans klar:
Allt klart och installerat enligt plan.

 

Djura

Byggbrev_Djura.pdf

Byggbrev 20170621


För frågor hänvisas till projektansvarige
Vi samarbetar med Tuna Fiberteknik AB i detta projekt.
Projektledare och arbetsledare gräv:
Calle Lindroth e-post calle@tunafiberteknik.se
Arbetsledare fiber: Örjan Hedman e-post orjan@tunafiberteknik.se

Om du inte redan har meddelat oss din mobil och e-postadress ber vi dig snarast göra det till info@dalaenergi.se

Tack för din hjälp.   


Kampanjbrev  Ja-brev
 

Gagnefs byn + Nordåker

Gagnef kyrkby

Byggbrev

Vi har avslutat fiberutbyggnaden i Gagnef Kyrkby för året.

Förberedelser för fiberutbyggnad inför 2017 görs tillsammans med Trafikverket i samband med den nya gång- och cykelbanan på Tegelbruksvägen.

 

Gagnef Kyrkby etapp 3

Schakt i området är avslutat och återställning slutförs under vecka 38.

Kundinstallationerna kommer att slutföras under vecka 39.

Asfalteringsarbetet startar vecka 38 och beräknas pågå i 3 veckor.

Tack för ert överseende och tålamod med störningar och buller under projekttiden.

Byggbrev Gagnef kyrkby etapp 3 

Om du inte redan har meddelat oss din mobil och e-postadress ber vi dig snarast göra det till info@dalaenergi.se

Tack för din hjälp.   

Kampanjbrev Gagnef Kyrkby etapp 3


  

 

 

Gustafs Sjöstaden

Kampanjbrev      Ja brev

 

Frågor inför tomtschakt och hembesök besvaras av vår entreprenör Tuna Fiberteknik, kontaktperson: Calle Lindroth tel 070-285 68 00.  

Tidplan leverans klar: Allt klart och installerat enligt plan.

Gussarvshyttan, Stocksbro, Pingbo-området

Grytnäs och Sundsnäs

Hedby Brända Västdjura Kanngårdarna

Heden, Skålhol, Åkersbodarna och Hästberg

Byggbrev
 

Fragemall_Heden_Skalhol_Akersbodarna_Hastberg.JPG

Vi är snart klara med sträckorna längs stamnätet men vi bygger bara ERUF transportsträckan förbi byarna ut till Skeberg samt förberedelser för bynät i byar som ligger i anslutning till grävsträckan. Vissa avbrott på gatubelysning kommer att ske vid övergång till nyinstallation. 

Arbetet fortsätter för att driftsätta hög o lågspänningsnäten under Q1-Q2 samt finåterställning under Q2.

Vi gräver inga kundanslutningar eller vägar som inte berörs av ERUF.

Tidplan leverans klar: 2017


Heden, Karlsarvet, Styrsjöbo och Västanvik

Kampanjbrev  Ja-brev

Karlsarvet  

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl. hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

Planeringen är att börja med installationerna V51.

Installationer kommer även att sträcka sig in i januari 2017.

En del fastigheter kommer vi tyvärr inte att hinna ansluta. Dom kommer att få skriftlig information om detta.


Västavik etapp 2  

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl. hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

Installationer pågår fortlöpande.

Installationer kommer även att sträcka sig in i januari 2017.

En del fastigheter kommer vi tyvärr inte att hinna ansluta. Dom har fått skriftlig information om detta.


Styrsjöbo  

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl. hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

Alla installationer är i det närmaste klara.

Det kan kvarstå ett fåtal,de flesta är  fritidshus.

Viss installation kommer att ske under januari 2017


Heden    

 

Påbörjad

Klar

Projektering

Tillståndsarbete

Villaprojektering inkl hembesök

Tomtgrävning

Grävarbete i gator
Lite återstår

Fiberblåsning av stamfiber

Villainstallationer

Inkoppling av tjänster

 

Tidplan leverans klar: 

90% klara 2016-12-31, resterande 10% preliminärt klara 2017-06-30

  

Holsåkern och Centrala Insjön

Kampanjbrev Ja-brev + Byggbrev

  

Holsakern_Centrala_Insjon.JPG


Tidplan leverans klar: 2017

 

Hälla och Romma

I och med Trafikverkets investeringsbeslut för sträckan sker en detaljplanering tillsammans med Trafikverket och arbetet med markförläggning av fiberkabel kommer att flyttas till 2018. Arbetet längs med väg 929, Leksand–Romma består bland annat av bärighetsåtgärder och ny belysning.

Väg 929, även kallad Sågmyravägen, är smal och kurvig och går tätt längs husen. Här saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafik varför behovet är stort att förbättra gatubelysningen för de oskyddade trafikanterna. Vägen är också bitvis spårig och behöver förstärkas genom dikning och urgrävningar.

Arbetet sker i tre etapper:

Arbetet på sträckan kommer att delas upp i tre etapper under vår- och sommar 2017-2019. Den första etappen startar i april 2017 och under 2018-2019 fortsätter arbetet tills hela sträckan har ny belysning, förstärkt väg och fiber. Allt arbete samordnas för minskade störningar i trafiken och för de närboende.

Projekten omfattar följande åtgärder

  • -Ta bort gammal belysning och sätta upp nya stolpar för gatubelysning
  • -Dikning och förstärkning mellan Leksand-Bjursås
  • -Markförlägga elnät och fibernät (Dala Energi AB) 

Följ länk till Trafikverkets informationssida: Väg 929 Leksand Romma

Mer information om din fiberanslutningen kommer när det är aktuellt.  

För frågor hänvisas till vår säljkoordinator: 

Kenneth Nilsson, tel 0247-738 72, e-post kenneth.nilsson@dalaenergi.seLaknäs och Svigattu

Lerdal och Gärdebyn

Ja_brev

Ketchupeffekt för fiberutbyggnaden

Byggbrev

Fiberblåsning påbörjas v 39
Fiberinstallationer påbörjas v 42

Målsättningen i Lerdal Gärdebyn, Rättvik är att samtliga skulle vara anslutna till årsskiftet men de efterkommande ca 70 kunderna kommer att bli anslutna 1:a kvartalet 2017.

Tidplan leverans klar: 2017-03-01 
 

Lilla & Stora industriområdet

Projektstatus 2017-06-02
Här påbörjas projektering/ beredning inom kort för byggstart inom en månad.
Vi samarbetar med Dala Link i detta projekt. Mer information kommer att skickas till dig när det är dags.

Om du inte redan har meddelat oss din mobil och e-postadress ber vi dig snarast göra det till info@dalaenergi.se

Tack för din hjälp.   

Ljusterbro

Mårtensgård

Naglarby, Storhaga, Gruvby

Byggbrev 


Ja brev


KampanjbrevNaglarby_20170323.JPG 

Schaktning fortsätter nu mot Storhaga området. Viss schakt återstår i tidigare schaktade områden.

Bokning av tomtgrävning fortgår löpande i området och genomförs av Tuna Fiberteknik.

Tuna Fiberteknik är Dala Energis entreprenör för fiberutbyggnaden och kontaktpersoner är Calle Lindroth ansvarig för schaktning 070-285 68 00 och Petri Ruotsalainen projektledare och övriga frågor 070-683 17 87.Norr Bergsäng

 

Kampanjbrev.

Norr_Bergsang.JPG


I början av februari 2017 påbörjas rasering av de elledningar som ersatts med markförlagd kabel. Där tele är sambyggt i luft, blir tyvärr stolparna kvar. 

Under april kommer det att ske återställningsarbeten längs schaktsträckorna, riktning av nya belysningsstolpar m.m.

Projektavslut: Maj 2017

Plintsberg Södra

Kampanjbrev  Ja brev 


Plintsberg_sodra.JPG

Grävarbete sker i första hand i området kring Soltägtsgården och vid det nya detaljplanerade området i Södra Plintsberg.

Ambitionen är att kunna börja driftsätta kunder i Södra Plintsberg under December 2016 och i denna kampanj kommer även Q1 2017 att tas i anspråk för att fullfölja projektet.

P.g.a arbetets art så kommer en del anläggningsmaskiner att röra sig inom området under projektets genomförande, men vi gör allt för att störningarna i bl.a tillfartstrafik minimeras så mycket som möjligt.

Tidplan leverans klar: Q1 2017 

 

Plintsberg Tällberg

Kampanjbrev

 Plintsberg_Tallberg.JPG

Grävsträckor
I området kring Plintsberg/Tällberg mot det nya detaljplanerade området i Norra Plintsberg och kring BRF Lisslindan. Kompletterande tillståndsansökningar till Markägare, Trafikverket samt Länsstyrelsen skickas in under V9 2017, normalt sett behövs c.a 40 arbetsdagars handläggning hos respektive myndighet.

Hembesök
Kommer att påbörjas under våren 2017.

Tomtgrävning
Påbörjas direkt efter att tillståndshanteringen och eventuella markägarfrågor är avslutade, preliminärt under våren 2017.

Kundinstallationer
Ambitionen är att kunna börja driftsätta kunderna i Södra Plintsberg sommaren 2017.

P.g.a arbetets art så kommer en del anläggningsmaskiner att röra sig inom området under projektets genomförande, men vi gör allt för att störningarna i bl.a tillfartstrafik minimeras så mycket som möjligt.

Tidplan leverans klar: 2017-06-30 


Röjeråsen

Byggbrev 20170602 

Dags för Fiberanslutning

I god tid inför installation av fiber kommer en installatör att kontakta dig för avstämning av tidpunkt. Ett första besök genomförs för att planera installationen. I nästa steg kommer installatören att förbereda för håltagning i yttervägg, eventuell kanalisation invändigt och uppsättning av mediabox. Montering av aktiv utrustning sker i direkt anslutning eller upp till 5 meter från håltagningen. Tillsammans kommer ni överens om var grävning på tomt ska ske.

Har du inte bestämt dig är det hög tid att göra det

Har du funderingar på att ansluta ditt hushåll men ännu inte bestämt dig, då har du möjlighet att teckna avtal om fiber. Vi erbjuder fiberanslutning till kampanjpris 23 729:- (utan rot/rutavdrag) och 21 495:- (vid fullt rot-/rutavdrag). Kampanjpriset inkluderar schaktningsarbete/grävning mellan tomtgräns och bostad, oavsett sträcka. Erbjudandet gäller tom den 18 juni 2017. Därefter gäller ordinarie pris 31 729:- (utan rot/rutavdrag) och 29 495:- (vid fullt rot-/rutavdrag). Kontakta vår säljare Rolf Pettersson, tel 0247-738 48, rolf.pettersson@dalaenergi.se. 

(har du redan tecknat avtal så kan du bortse från detta)

Informationsträff

Dag: Onsdag den 14 juni
Tid: Klockan 18.30
Plats: Röjeråsen bystuga


Information om anslutningen skickas med e-post till dig som angivit det. Meddela din e-post till fibernat@dalaenergi.se.

Information om nästa steg i just ditt område kommer att finnas här och skickas ut på mejl när det är aktuellt.

För frågor hänvisas till projektansvarige
Håkan West, tel: 070-247 8644, E-post: hakan.westh@dalaenergi.se

S. Kyrkbyn

Sätra Brenäs Helgsnäs

Byggbrev 20170621

Om du inte redan har meddelat oss din mobil och e-postadress ber vi dig snarast göra det till info@dalaenergi.se

Tack för din hjälp.   

Kampanjbrev  Ja-brev 

Södersätra

Söderås -Bäck- Altsarbyn

Nu kommer Dala Energi Fibernät till ditt område. 

Allt fler villaägare väljer att ansluta sitt hus till Dala Energi Fibernät – en öppen, framtidssäker fiberanslutning som ger dig nytta och nöje från marknadens största aktörer inom TV, bredband 

och telefoni. Vårt fibernät är öppet vilket innebär att du själv väljer de tjänster och leverantörer som passar dig och din familj. Vi har mindre, lokala tjänsteleverantörer och större aktörer som Telia i vårt tjänsteutbud.

Med lång erfarenhet av att driva infrastruktur bygger vi ut fibernätet med hög kvalitet, hela vägen till din villa. Inom de närmsta veckorna kommer du att få mer information och ett riktigt bra erbjudande från oss. Håll utkik i din brevlåda! Om du redan nu vill veta mer, besök vår hemsida dalaenergi.se/fibernat och gå in på vår tjänsteportal Zmarket dalaenergifibernat.zmarket.se Där kan du läsa om vårt breda utbud av tjänster och vad som blir möjligt när du tackar ja till vårt kommande erbjudande.

Dala Energi värnar om bygdens framtid och redan i dag driver vi fibernät i Leksand, Rättvik, Gagnef och Säter. Som din lokala leverantör är vårt fokus att leverera en kundupplevelse som är lite mer och vi finns nära om du undrar över något.

 

Med vänlig hälsning

Dala Energi Fibernät

 

Tibble Lycka Ullvi-skola


Information om din fiberanslutning 20170310

Kampanjbrev  Ja-brev    

Information om din fiberanslutning

Vi har ny kontaktperson för pågående projekt i Tibble - Lycka from 1 mars 2017.
Petter Morkos, tel: +46 725 51 76 43, petter.morkos@ictnet.se 

Projektplanering 

 

Påbörjad

Klar

Projektering
Beräknas vara klar i mitten av oktober

Tillståndsarbete

Tomtprojektering

Tomtgrävning

Grävarbete i gator 
Grävning påbörjas i Lycka området för att sedan gå vidare mot Tibble.

Fiberblåsning

Fiberinstallationer

Inkoppling av tjänster

 

I och med Trafikverkets investeringsbeslut för sträckan sker en detaljplanering tillsammans med Trafikverket. Arbetet längs med väg 929, Leksand–Romma består bland annat av bärighetsåtgärder och ny belysning.

Väg 929, även kallad Sågmyravägen, är smal och kurvig och går tätt längs husen. Här saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafik varför behovet är stort att förbättra gatubelysningen för de oskyddade trafikanterna. Vägen är också bitvis spårig och behöver förstärkas genom dikning och urgrävningar.

Arbetet sker i tre etapper:

Arbetet på sträckan kommer att delas upp i tre etapper under vår- och sommar 2017-2019. Den första etappen startar i april 2017 och under 2018-2019 fortsätter arbetet tills hela sträckan har ny belysning, förstärkt väg och fiber. Allt arbete samordnas för minskade störningar i trafiken och för de närboende.

Projekten omfattar följande åtgärder

  • -Ta bort gammal belysning och sätta upp nya stolpar för gatubelysning
  • -Dikning och förstärkning mellan Leksand-Bjursås
  • -Markförlägga elnät och fibernät (Dala Energi AB) 

Följ länk till Trafikverkets informationssida: Väg 929 Leksand Romma

Tidplan leverans klar: 2017 

Tunsta

Byggbrev    Grävbrev 

 Tunsta.JPG

Återstår lite återställningsarbete våren 2017.

Tidplan leverans klar: Allt klart och installerat enligt plan.


Tällberg omr 1

Kampanjbrev_tallberg_171004

JA_Tallberg_skarpt.pdf

Nej brev Tällberg omr 1- 3- 4

Vi vill inte ge oss. Vi har haft en god dialog med Tällbergs by som är intresserade av att driva frågan vidare. Byns organisationer m fl kommer att hantera intressefrågan och återkomma till oss när ett större intresse för fiberanslutning finns, då våra säljare nu arbetar med andra kampanjområden.

Tällberg omr 3

Kampanjbrev_tallberg_171004

JA_Tallberg_skarpt.pdf


Nej brev Tällberg omr 1- 3- 4

Vi vill inte ge oss. Vi har haft en god dialog med Tällbergs by som är intresserade av att driva frågan vidare. Byns organisationer m fl kommer att hantera intressefrågan och återkomma till oss när ett större intresse för fiberanslutning finns, då våra säljare nu arbetar med andra kampanjområden.

Tällberg omr 4

Kampanjbrev_tallberg_171004

JA_Tallberg_skarpt.pdf


Nej brev Tällberg omr 1- 3- 4

Vi vill inte ge oss. Vi har haft en god dialog med Tällbergs by som är intresserade av att driva frågan vidare. Byns organisationer m fl kommer att hantera intressefrågan och återkomma till oss när ett större intresse för fiberanslutning finns, då våra säljare nu arbetar med andra kampanjområden.


Utanåker

Ullvi

Informationsbrev_Ullvi_171026_skarp_version.pdf

I och med Trafikverkets investeringsbeslut för sträckan sker en detaljplanering tillsammans med Trafikverket. Arbetet längs med väg 929, Leksand–Romma består bland annat av bärighetsåtgärder och ny belysning.

Väg 929, även kallad Sågmyravägen, är smal och kurvig och går tätt längs husen. Här saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafik varför behovet är stort att förbättra gatubelysningen för de oskyddade trafikanterna. Vägen är också bitvis spårig och behöver förstärkas genom dikning och urgrävningar.

Arbetet sker i tre etapper:

Arbetet på sträckan kommer att delas upp i tre etapper under vår- och sommar 2017-2019. Den första etappen startar i april 2017 och under 2018-2019 fortsätter arbetet tills hela sträckan har ny belysning, förstärkt väg och fiber. Allt arbete samordnas för minskade störningar i trafiken och för de närboende.

Projekten omfattar följande åtgärder

  • -Ta bort gammal belysning och sätta upp nya stolpar för gatubelysning
  • -Dikning och förstärkning mellan Leksand-Bjursås
  • -Markförlägga elnät och fibernät (Dala Energi AB) 

Följ länk till Trafikverkets informationssida: Väg 929 Leksand Romma


Vid frågor ber vi dig kontakta vår projektledare: 
Elis Carlsson, elis.carlsson@dalaenergi.se

Information om nästa steg i ditt område skickas till dig när det är aktuellt.   

Tidplan leverans klar: 2017 

Vikarbyn

Byggbrev

Byggbrev Vikarbyn tillkommande
Översiktskarta 

Tomtprojekteringar för tillkommande fiberanslutningar påbörjas under februari och beräknas bli inkopplade under våren/försommaren. 

Återställningsarbeten påbörjas i Vikarbyn under mitten av maj månad.

Arbetssätt vid fiberanslutningar:

1.     Först blåser vi stammarna med fiberkabel och skåpen förbereds.  

2.     Sedan blåses fiberserviserna till kundens husvägg.

3.     Därefter bokas tidpunkt med kund för installation. 

Frågor om tomtprojektering och fiberinstallation hänvisas till Birgitta Persson på Kringdata, birgitta.persson@kringdata.se, tel: 0250-286 63. 

Projektet planeras vara klart: 2017-06-30Våbäck Gustafs

Västbjörka

Uppskjutet till 2018.

vi_bjuder_pa_gravning_vastbjorka.pdf

Västgärde

Yttre heden

Kampanjbrev Yttre Heden

Östergrav & Västergrav

Övermo


Byggbrev Övermo

 Overmo_20170612.JPG

Tidplan leverans klar: 2017

Övre och Nedre Tjärna & Gärde

Byggbrev

Ovre_Nedre_Tjarna.JPG

Villainstallationer pågår. Ett fåtal kunder återstår.

Tidplan leverans klar: 2017

Himmelslätta + Dunkarbacken

x
Vad kan vi hjälpa dig med?