Bredbandsstöd ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Regeringen har hittills avsatt totalt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i landet och Jordbruksverket har nu fördelat dessa till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått totalt 138,4 miljoner.

Den som söker stödet ska vara en juridisk person. Det betyder att alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Det innebär också att till exempel en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet eftersom de inte är juridiska personer.

Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Det betyder till exempel att en förening som bygger för sina medlemmar eller en organisation, ett företag, en kommun eller myndighet som bygger för fler än bara den egna verksamheten kan söka stödet.

Dala Energi har sökt bidrag till ett antal byar

Dala Energi har sökt bredbandsstöd för byar i vårt område. Några byar har blivit beviljade stöd och andra har Länsstyrelsen ännu inte tagit beslut om.

                        

By Beviljat Väntar besked
Grytnäs x  
Hästberg x  
Kråkbodarna x  
Molnbyggen x  
Sundsnäs x  
Åkersbodarna x  
Gagefsbyn-Nordåker-Nordbäck-Pellesgårdarna x  
Gråda Gagnef x  
Gräv x  
Gröntuv södra x  
Himmelsslätta-Dunkarbacken x  
Sörbyn-Hansgårdarna x  
Västerfors x  
Västtjärna-Östtjärna-Gruvan x  
Älvnäs x  
Österfors Nedre x  
Österfors Övre x  
Överbacka x  
Brändan Hedby x  
Gråda Leksand x  
Kanngårdarna x  
Stumnsnäs x  
Tammeråsen x  
Västbjörka x  
Västgärde x  
Utanåker x  
Gussarvshyttan Pingbo  
Arkhyttan
x
Bispbergshyttan   x
Bispberg   x
Fäggeby   x


När bredbandsstödet beviljats för respektive by börjar arbetet med projektering och beredning av det aktuella området på Dala Energi. När det arbetet är klart och vi får ett beslut om start för byggnation, då går vi ut med ett erbjudande om fiberinstallation till berörda fastighetsägare i området.

En del byar berörs av det vi kallar ERUF och finansieras med hjälp av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. ERUF projekten innebär byggnation av ett bysammanbindande fibernät. 

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst på tel 0247-738 20. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?