Länkar fjärrvärme

Här hittar du ett antal länkar till organisationer där du kan läsa mer om fjärrvärme.

www.svenskfjarrvarme.se
Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

www.energimarknadsinspektionen.se
Energimarknadsinspektionen bedriver ingen tillsynsverksamhet på fjärrvärmemarknaden. Däremot analyserar de utvecklingen i fjärrvärmesektorn i relation till konkurrerande alternativ på värmemarknaden. Energimarknaderna behöver spelregler - EI ser till att de följs genom att bedriva tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

För fjärrvärme gäller följande föreskrifter:
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna  prisinformation till allmänheten.

www.energimyndigheten.se
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

www.fjarrvarmenamnden.se
Fjärrvärmenämnden har till uppgift att vara en medlingsfunktion vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder. 

www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet som ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.

www.radron.se
Råd & Rön hjälper dig välja rätt. Tidning och webbplats för medvetna konsumenter med oberoende tester.

www.svebio.se
Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, bildades 1980. Föreningens mål är att på saklig grund få till stånd en ökad användning av bioenergi på ett miljövänligt och optimalt sätt.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?